side-area-logo

FysioCentrum Nijverdal Uw gezondheid is onze zorg Maak een afspraak FysioCentrum Nijverdal Uw gezondheid is onze zorg Sportspreekuur

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten. De focus ligt op individuele, arbeidsgeoriënteerde oefening en training met slechts één doel: De medewerker snel en gezond terug brengen in het arbeidsproces. De arbeidsfysiotherapeut werkt voornamelijk als behandelaar vanuit de fysiotherapiepraktijk.

Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

Waarom een arbeidsfysiotherapeut inschakelen?

Met het inschakelen van een arbeidsfysiotherapeut krijgt de medewerker deskundige begeleiding in het herstel van zijn klachten in de context van zijn werkomstandigheden.

Wat levert het op?

Begeleiding door een arbeidsfysiotherapeut levert een vitale medewerker in een gezonde werkomgeving op.

Het voorkomt of verkort het ziekteverzuim van de medewerker waardoor afname van ziektekosten en toename van arbeidsparicitpatie en arbeidproductiviteit.

Hoe gaat de arbeidsfysiotherapeut te werk?

De arbeidsfysiotherapeut werkt op verwijzing van een bedrijfsarts, arboprofessional, huisarts of medisch specialist. De behandeling van de medewerker vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk en/of binnen de organisatie van de medewerker.

De arbeidsfysiotherapeut brengt na de intake de fysieke belasting en de fysieke belastbaarheid van de medewerker in kaart. Hieronder valt een taak/handelingsanalyse van de functie. Indien de klachten van de medewerker een relatie hebben met de werkomstandigheden van de medewerker, volgt een werkplekonderzoek.

Op grond van de uitkomsten van de intake en het onderzoek, stelt de arbeidsfysiotherapeut een plan van aanpak op. Na overleg met betrokken partijen voert de arbeidsfysioterapeut het plan uit.

Hij rapporteert zijn bevindingen tijdens en na het behandeltraject met de verwijzer en werkgever. De arbeidsfysiotherapeut werkt multidisciplinair samen met bedrijfsarts, leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

FCN bedrijf- arbeidsfysiotherapeuten
Image
Robert Spenkelink
Sportfysiotherapeut
Gespecialiseerd in sportblessures en revalidatie
Image
Loid Schellekens
Master sportfysiotherapeut
Gespecialiseerd in schouderklachten en orthopedische revalidatie.
Image
John Heisterkamp
Fysiotherapeut
Gespecialiseerd in NLP, Lid van ClaudicatioNet, LONGnet Deventer en HVL-netwerk Twente (i.s.m. ZGT en MST)